Icon info rond groen 50x50Info

GIMME 113x80 iconInfo mailen met Gimme

Voor ouders die regelmatig computer en internet gebruiken is de website van de school een mooie aanvulling bij de reeds bestaande communicatiemiddelen.  Door op verschillende manieren te communiceren bereiken we meer ouders : de ideale voedingsbodem om een goede ouderbetrokkenheid te realiseren op school.

Onze school streeft naar meer digitalisering van communicatie. Publicatie van meer info op de website zorgt voor papierbesparing.
Daarnaast gebruiken we GIMME als een gratis online platform dat zich richt op eenvoudige en snelle communicatie met grote groepen.

Gimme is een systeem waarmee we u via mail allerhande berichten kunnen sturen. Het voordeel ervan is dat u enkel berichten krijgt die met de klas van uw kind te maken hebben. 
Gimme laat ons ook toe om online antwoordstrookjes, beelden en zelfs hele foto-albums aan onze berichten te hangen. 
Dat is handig en prettig voor u en voor onze leerkrachten. Voortaan zult u van ons dus mails krijgen via het Gimme platform.

Om Gimme te kunnen gebruiken, hebben wij we uw mailadres nodig. Ook het mailadres van uw echtgenoot, van uw man, van uw vriend kan opgenomen worden in de lijst. 
We vragen de mailadressen op bij de inschrijving of met een modelbrief.

Beschikt u niet over een internetaansluiting of mailadres? Geen probleem, kruis dit aan op het antwoordstrookje. Voor u printen wij graag nog een briefje uit.

STAND VAN ZAKEN :

Met Gimme zijn we gestart op 1 sept 2014.
Momenteel hebben wij meer dan 400 ouders online via Gimme. Dat is fijn !