icon telecom groen 50x50Nieuws van de directeur

Aantal leerlingen op vrijdag 9 september 2016 

Op 9 sept 2016 telden wij in onze school 388 leerlingen verdeeld als volgt :

  Jongens   Meisjes   Totaal
Kleuterschool  80    64    144
Lagere school  120    124    244
Totaal  200    188    388


Van deze kinderen hebben 376 de Belgische nationaliteit.
Dan nog 1 China, 3 Congo, 1 Frankrijk, 1 Iran, 2 Macedonië, 1 Nederland, 1 Oekraïne en 1 Syrië.

Deze leerlingen komen uit 25 gemeenten waarvan :

  • 241 uit Neder-Over-Heembeek
  • 39 uit Vilvoorde
  • 37 uit Laken
  • 20 uit Schaarbeek
  • 10 uit Strombeek-Bever

Het schooljaar is uit de startblokken. De eerste administratie is achter de rug.
Voor de taalontwikkeling van de kleuters is het belangrijk dat zij elke dag naar school komen.

De verdeling van de leerlingen van de lagere school over de 6 leerjaren vindt u < HIER > .

Op 1 feb 2016 telde de school 239 leerlingen in het lager onderwijs. Enkel een verschil van 12 leerlingen meer of minder kan op 1 okt 2016 het lestijdenpakket wijzigen. Het ziet er dus naar uit dat wat startte op 1 sept 2016 ongewijzigd zal kunnen doorlopen.

Wij houden eraan alle ouders te bedanken voor het vertrouwen in de school en voor hun aanwezigheid op onze eerste info-avond.

Grafiek telling 1 februari :  Evolutie leerlingenaantal Leo XIII van 1987 tot nu.
Aantal leerlingen
in de scholengemeenschap BruNo.