icon telecom groen 50x50Nieuws van de directeur

Aantal leerlingen op vrijdag 8 september 2017 

Op 8 sept 2017 telden wij in onze school 383 leerlingen verdeeld als volgt :

  Jongens   Meisjes   Totaal
Kleuterschool  67   65    132
Lagere school  132    119    251
Totaal  199    184    383


Van deze kinderen hebben 370 de Belgische nationaliteit.
Dan nog 1 uit Nederland, 1 uit China, 1 uit Frankrijk, 1 uit Iran, 3 uit Congo, 3 uit Macedonië, 1 uit Oekraïne en 2 uit Sierra Leone.

Deze leerlingen komen uit 23 gemeenten waarvan :

  • 252 uit Neder-Over-Heembeek
  • 33 uit Laken
  • 26 uit Vilvoorde
  • 18 uit Schaarbeek
  •   9 uit Brussel-stad
  •   8 uit Strombeek-Bever

Het schooljaar is uit de startblokken. De eerste administratie is achter de rug.
Voor de taalontwikkeling van de kleuters is het belangrijk dat zij elke dag naar school komen.

De verdeling van de leerlingen van de lagere school over de 6 leerjaren vindt u < HIER > .

Op 1 feb 2017 telde de school 243 leerlingen in het lager onderwijs. Enkel een verschil van 12 leerlingen meer of minder kan op 1 okt 2017 het lestijdenpakket wijzigen. Het ziet er dus naar uit dat wat startte op 1 sept 2017 ongewijzigd zal kunnen doorlopen.

Wij houden eraan alle ouders te bedanken voor het vertrouwen in de school en voor hun aanwezigheid op onze eerste info-avond.

Grafiek telling 1 februari :  Evolutie leerlingenaantal Leo XIII van 1987 tot nu.
Aantal leerlingen
in de scholengemeenschap BruNo.