icon telecom groen 50x50Nieuws van de directeur

Uitnodiging voor de info-avond op dinsdag 11 sept 2018

Info van 29 aug 2018

Als directeur van de school nodig ik alle ouders uit voor onze info-avond bij de start van het nieuwe schooljaar.
We starten op dinsdag 11 sept 2018 om 18u30.

U verneemt er onder meer info over :

  • de algemene werking van de school
  • de personeelsbezetting
  • het jaarthema boeken
  • het voedings- en afvalbeleid van de school
  • de leer- en werkmethodes in alle klassen
  • de werking van de ouderraad

Wij benadrukken het belang van het nederlands voor uw kinderen en de grote rol die ouders daarin kunnen spelen.
Wij hopen op een talrijke aanwezigheid.

Hieronder de uitnodiging die de kinderen op 3 sept mee naar huis krijgen.

Oudercontact uitnodiging 2018 09 11