icon telecom groen 50x50Nieuws van de directeur

1 sept 2020

Beste ouders, 
Hieronder een belangrijke mededeling over de LEERPLICHT.

Voor 5-jarigen begint de leerplicht in het kleuteronderwijs.
Zo zullen alle kinderen zeker een jaar kleuteronderwijs volgen en zijn ze goed voorbereid op het lager onderwijs. 

< downloaden >      < INFO van de website van het ONDERWIJS >