Hoofding LeoXIII kijkt in een boekTijdens het schooljaar 2016-2017 verdiepten we ons in het thema ‘klimaat’ en in 2017-2018 meer specifiek in het thema  ‘water’.
De kinderen kwamen heel wat te weten over deze problematieken en zullen zeker met de geleerde achtergrond hun steentje blijven bijdragen. Als school willen we hierop blijvend inzetten om kinderen en ouders te sensibiliseren.

Met het thema ‘Leo XIII kijkt in een boek...’ willen we de kinderen dit jaar meeslepen in de wereld van lezen : verhalen ontdekken, een encyclopedie raadplegen, kranten doorbladeren, tijdschriften inkijken, snuffelen in wetenschappelijke boeken …
Hier willen we voor gaan : de taal op een speelse manier leren kennen, ze tot de verbeelding laten spreken en dromen met de ogen wagenwijd open.

Elke dinsdagnamiddag organiseren we een extra leesmoment in alle klassen. We doen dit telkens vanuit een andere invalshoek.
Zo krijgen de kinderen een brede waaier in het leesaanbod. 

In de maand april volgt er een projectweek rond dit thema.
Dit is een bijzondere gelegenheid om kinderen inzichten te laten verwerven vanuit hun eigen interesses. 

Om het thema te starten alvast 30 redenen om te lezen !

30RedenenOmTeLezen2

Teksten en foto's die te maken hebben met het jaarthema zal je herkennen aan dit logo : icon boek groen 50x50