icon schoolkrant2 groen 50x50Schoolkrant van de directeur

Start verfraaiing voortuin - fase 1 - gras en vaste planten

1 okt 2018

De voortuin van de school bestaat uit drie delen :

  • 1 - rechts leunend tegen Familia wordt gras gezaaid.
  • 2 - in het middenperk worden vaste planten gezet.
  • 3 - in het linker deel komt later de LEERTUIN. Hiervoor wordt momenteel een subsidiedossier ingediend.

Dit weekend werden perken 1 en 2 professioneel omgegraven en bemest. In perk 1 werd gras gezaaid.
In perk 2 zet de directeur samen met een aantal kinderen deze week een hele reeks vaste planten.

Voor de goede gang van zaken worden de 2 perken afgebakend zodat kindervoeten ( per ongeluk ) niets kunnen vertrappelen.

Hieronder enkele foto's, dan wordt alles voor iedereen duidelijk.