icon schoolkrant2 groen 50x50Schoolkrant van de lagere school

Muzische vorming - met L5A in Park Meudon

8 sept 2016

L5A  mag na de rugby-initiatie nog mee met juf Zerlina  en juf Kirsten voor muzische vorming.

De kinderen worden net zoals het vierde leerjaar in groepen verdeeld.
De zintuigen worden aangescherpt : vooral ogen, oren en neus gebruiken !  Er is veel te doen :

  • ruiken
  • blind tasten en voelen
  • kleuren vergelijken
  • samenwerken en observeren
  • bespreken
  • materiaal verzamelen en sorteren
  • luisteren naar de stilte, naar de vogels, naar de geluiden om je heen 

Het resultaat wordt besproken en geëvalueerd. Opdracht volbracht.
Nu nog naar school terug voor de middagpauze.