icon schoolkrant2 groen 50x50Schoolkrant van de lagere school

L2- Projectweek : Het klimaat, een groot probleem voor de bedreigde dieren - deel 4

Donderdag 27 okt 2016

Op donderdag kregen we de hele voormiddag de tijd om ons zelfgekochte acties uit te werken.
Hierbij mochten we kiezen hoe we het maakten en welk materiaal we gebruikten.
Er waren 3 groepen. Elke groep werkte 1 actie uit :

  • het scheppingsverhaal : Hoe zag God de wereld?
  • Affiches : het goede en het slechte in de wereld weergeven en zeggen hoe we het zouden moeten doen.
  • De bedreigde dieren en het klimaatprobleem.

In de namiddag werden de werkjes aan elkaar voorgesteld en bekeken/besproken.
Afsluiten deden we weer met het invullen van ons dagboek