Afdrukken

De maximumfactuur

Om een aantal activiteiten te financieren in het kader van de verlevendiging van het onderwijs, kan de school kosten naar ouders doorrekenen.
Het betreft hier activiteiten zoals :

Deze kosten worden vervat in de maximumfactuur die door de regelgeving bepaald is en in de schoolraad vastgelegd.

Voor het schooljaar 2020-2021 is de maximumfactuur naar ouders :

 Vallen buiten de maximumfactuur : diensten en producten die de school aanbiedt en waar ouders vrijwillig gebruik van maken zoals :