Afdrukken

Een schooltoelage aanvragen ?
Vanaf 1 januari 2019 hoeft dit niet meer !

schooltoelage k c
Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag.
De huidige schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) worden vanaf schooljaar 2019-2020 vervangen
door de schooltoeslag en worden dus geïntegreerd in dat Groeipakket.
De afdeling Studietoelagen staat vanaf dan enkel nog in voor de studietoelagen voor studenten in het hoger onderwijs.

Dit wil zeggen voor leerlingen in het kleuter, lager of secundair onderwijs :