Het jaarthema voor het schooljaar 2016-2017

Elk schooljaar werken we in de klassen rond een afgesproken jaarthema.
Zo hadden wij reeds :

Ook vroegen we in de vorige schooljaren reeds naar een bewuste samenwerking om het voedingsbeleid en het afvalbeleid  van de school te ondersteunen. Niet alleen wat we eten is belangrijk maar ook de ecologische voetafdruk die we nalaten mag niet vergeten worden !

Ons klimaat verandert. Dat weet iedereen, maar wat doen we eraan ? Sommige mensen zijn goed bezig, anderen proberen wel maar lukken er niet in of vinden het maar niets. Voor het schoolteam wordt het nu echt het moment om de kinderen hiervan bewust te maken. Daarom kiezen we als jaarthema voor 2016-2017 : Leo XIII wil een goed klimaat.

Hoofding LeoXIII wil een goed klimaat c

Het streven naar een goed klimaat is een blijvende problematiek. De oplossing zit in het wijzigen van ons gedrag. Dat gedrag kunnen we aanleren, pedagogisch sturen en begeleiden. Via acties op klas- en op schoolniveau willen we de kinderen duidelijk maken dat de aarde belangrijk is. Met een positieve steun van thuis uit kunnen we samen iets veranderen.

Omdat het begrip klimaat en het daarmee samenhangend behoud van de natuur heel omvattend is, zullen de klassen zich gedurende het schooljaar verdiepen in een bepaald onderdeel. 

Het wordt vast een leerrijk en boeiend schooljaar !