icon school groen 50x50Onze school 
Historiek

De directeurs van Leo XIII

In 1985 fusioneerden in Neder-Over-Heembeek de jongensschool met de meisjesschool.
Door het samensmelten van Sint-Jan Berchmans en Maria Immaculata ontstond de nieuwe school : Leo XIII.

De opeenvolgende directeurs van Leo XIII zijn :  
André Callens - Lea Cleymans - Albert Verborgh - Sieglinde Baeyens.

 

1 - André Callens
dir callenswas al leraar in het eerste leerjaar van de Sint-Jan Berchmansschool ( de jongensschool ), en vervolgens directeur van die school
toen in 1985 uit de fusie met de meisjesschool LEO XIII ontstond. Hij werd de eerste directeur van Leo XIII.
De klassen van de school waren toen nog verdeeld over 2 gebouwen aan de Leo XIII-straat : het nummer 11 en het nummer 13.
In 1987, twee jaar na de fusie, verhuisden alle klassen naar het nummer 11.
Het nummer 13 werd aan de Franse school, école Saint-Nicolas, overgelaten.
Op 8 oktober 1988 overleed meneer Callens op 51-jarige leeftijd.

2 - Lea Cleymans
dir cleymanswerd aangesteld als directeur van de Leo XIII-school op 8 oktober 1988.
Na haar studies begon ze meteen vanaf september 1961 les te geven aan de Immaculata school ( de meisjesschool ) als leerkracht van het eerste en tweede leerjaar.
Vanaf september 1962 was ze uitsluitend leerkracht van het eerste leerjaar tot oktober 1988 doordat ze André Callens opvolgde.
Ze bleef er directeur tot 1997 toen ze met pensioen ging.
Op 28 april 2020 overleed mevrouw Cleymans op 78-jarige leeftijd.

3 - Albert Verborgh
dir verborghwas gedurende twee jaar leraar vijfde en zesde leerjaar in Schaarbeek.
Vervolgens had hij drie jaar het derde leerjaar en elf jaar het zesde leerjaar in de Sint-Jozefsschool in Wemmel.
Na tien jaar directeur in Virgo Fidelis te Vilvoorde volgde hij Lea Cleymans op vanaf 1 september 1997.
Hij was twaalf jaar directeur in Leo XIII.
In die periode groeide de school van 4 kleuterklassen naar 7 kleuterklassen en van 9 klassen in de lagere school naar 12 klassen.
Door het heengaan van de zusters op 1 april 2004 werd de erfpacht van de school uitgebreid met het klooster dat leeg kwam te staan.
Hierdoor kreeg de school de mogelijkheid om een bureau, een secretariaat en bijkomende klaslokalen in te richten.
Hij was 58 jaar toen hij op 31 augustus 2009 de fakkel overdroeg.

4 - Sieglinde Baeyens
dir baeyens2was al negen jaar directeur in de scholengemeenschap BruNo toen zij op 1 september 2009 directeur werd van Leo XIII.
Onder haar impuls werden de gebouwen langs de Leo XIII-straat grondig verbouwd.
Ook de binnen- en de buitenspeelplaats werden bijzonder kindvriendelijk ingericht.
Langs de Leo XIII-straat realiseerde zij bovendien ook een uitzonderlijk project : een blotevoetenpad , uniek in Brussel.