icon schoolkrant2 groen 50x50Schoolkrant van de directeur

Brief aan alle ouders mbt de Corona-virus

11 maart 2020

Beste ouders, onderstaande brief wordt vandaag met alle kinderen meegegeven ter info.
Je kan de brief ook hier <downloaden>

2020 03 11 Corona virus brief ouders