icon schoolkrant2 groen 50x50Schoolkrant van de lagere school

Lessen muzische vorming : een anderstalig gedicht muzikaal presenteren

15 maart 2018

Tijdens de muzische vorming op donderdag:
Het vijfde en het zesde leerjaar kreeg vóór de vakantie de opdracht om een anderstalig gedicht uit te kiezen.
Talen zoals het Engels, Japans, Duits, Italiaans, Chinees, Latijn, … kwamen aan bod.
Bij het gedicht gingen de leerlingen een inhoud bedenken. Waarover zou het volgens hen om gaan ?
Ze lieten zich inspireren door de lay-out van de tekst en grepen naar herkenbare woorden. 
Hun gedicht moesten ze muzikaal presenteren aan de klas.
Ze experimenteerden met allerlei instrumenten die al dan niet voorhanden waren in de klas.
Ze zochten naar ritmes en melodieën die pasten bij de inhoud van hun gedicht.
Hieronder vind je twee resultaten.

FILM 1=> Engels gedicht (5de leerjaar)


FILM 2=>  Japans gedicht (6de leerjaar)

Juf Zerlina 

(muzische vorming op donderdag waarvan de thema’s gekoppeld zijn aan het tijdschrift Zonneland)