icon schoolkrant2 groen 50x50Schoolkrant van de lagere school

Les in reddend zwemmen

1 juni 208

De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar krijgen tijdens het zwemonderricht op school ook les in reddend zwemmen.
Zo weten ze wat ze moeten doen ingeval ze iemand in nood opmerken.
Vooral nuttig voor vakantieperiodes. Je weet maar nooit ... !
Dank aan onze zwemleerkrachten die dit geduldig aan de kinderen aanleren.

Onderaan zie je een kort filmpje.

 

FILMPJE => Les in Reddend Zwemmen voor 5 en 6