icon schoolkrant2 groen 50x50Schoolkrant van de lagere school

Muzische klas - De Vikingen

21 feb 2020

De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar leerden bij hun klasjuf over de Vikingen.
Wanneer en waar leefden ze ? Wat deden ze ? Waarin geloofden ze ? Welk geschrift hadden ze ?

In de muzische les bij juf Zerlina werd er wat dieper ingegaan op de schepen van de Vikingen.
De leerlingen haalden er inspiratie uit om hun eigen schip te ontwerpen en te bouwen.

Met papier-maché, draad en naald, lijm, papierplakband, … verbonden ze verschillende onderdelen aan elkaar.
Er werd vooral gewerkt met kosteloos materiaal, afgedankte of kapotte spullen die ze mee naar de les brachten als bouwmateriaal.
Het resultaat mocht gezien worden !