Hoofding LeoXIII houdt van water cTijdens het schooljaar 2016-2017 werkten wij rond het thema : Leo XIII wil een goed klimaat !
Dit schooljaar gaan we ons verdiepen in het probleem van zuiver water.
Reflecteren en zaken realiseren voor een goed klimaat blijft ons nauw aan het hart liggen.
De organisatie Djapo zal ons helpen om te leren over watervervuiling, watertekort en de gevolgen ervan.

Afb 01 Afb 02 Afb 03 Afb 04

 

Leerlingen zullen doorheen het jaar ook beseffen dat water in alle vakken verweven zit.
Zowel in wiskunde, taal, … als godsdienst speelt water een belangrijke rol.
Daardoor groeit de motivatie des te meer om na te denken over de mogelijkheden van duurzaam water.

Nog een citaat en een beeld dat kan aanzetten tot actie:
Net als een druppel water, een rimpeling op gang kan brengen, zo kan de actie van een individu grote gevolgen hebben.” (Dalai Lama)

Eric de Ville, De Nimfen, 2012

Afb 05