icon school groen 50x50Onze school

Algemene info

Contactgegevens


    Leo XIII-school                                        
 

     Leo XIII-straat 11
     1120 Neder-Over-Heembeek                               

     02.268.47.51  -    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   -     kaart    

     Je kan ons bereiken tijdens de openingsuren van de school :
         - 8u35 > 15u40 op ma-di-do-vr
         - 8u35 > 12u20 op woensdag

     De directeur : mevrouw Baeyens Sieglinde

Aantal leerlingen op 1 feb 2023

 

Op 1 februari 2023 telde de school 151 kleuters en 220 leerlingen in de lagere school.

Samen waren dat 371 kinderen. ( 3 lln meer dan op 1 feb 2022 )

Met dit aantal kinderen kunnen wij voor het schooljaar 2023-2024 organiseren : 

   Kleuterschool         Lagere school     
7 kleuterklassen              12 klassen
     1 x peuterklas      2 x eerste leerjaar
     2 x eerste  kleuterklas     2 x tweede leerjaar
     2 x tweede kleuterklas     2 x derde leerjaar
     2 x derde   kleuterklas     2 x vierde leerjaar
       2 x vijfde leerjaar
    2 x zesde leerjaar


Grafiek evolutie leerlingenaantal Leo XIII van 1987 tot nu.
Aantal leerlingen
in de scholengemeenschap BruNo.

 

Organigram 

 

Dit is het organigram van onze school : 
Leo Organigram 2018 2019 v2019 06


Personeel - foto's - Wie is Wie ?


Wie is wie in 2022-2023 ?  < individuele foto's >

2017 08 26 Personeelsgroep 1000px c 

Schoolbestuur KOBN vzw


Onze school maakt deel uit van een groep van drie vrije katholieke basisscholen, onder éénzelfde schoolbestuur :
" Katholiek Onderwijs Brussel-Noord vzw ", afgekort KOBN vzw - Leo XIII-straat 11 - 1120 Brussel.

Voorzitter : Mevrouw Gertie Lindemans 
Het schoolbestuur kan men contacteren op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De drie scholen zijn :

- Basisschool Leo XIII, Leo XIII-straat 11 te 1120 - Neder-Over-Heembeek
- Basisschool Sint-Ursula, Dieudonné Lefèvrestraat 41 te 1020 - Laken
- Basisschool Kameleon, Beemdgracht 2 te 1130 - Haren

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs, rekening houdend met de wettelijke voorschriften.

Het plaatselijk Bestuurscomité wordt gevormd door mensen die de school van dichtbij volgen. Zij zorgen, samen met het schoolbestuur, dat de werking van de school optimaal verloopt.


 

Scholengemeenschap BruNo


Drie schoolbesturen vormen samen de scholengemeenschap BruNo ( Brussel Noord ).

 • Katholiek Onderwijs Brussel Noord ( KOBN )
 • Onderwijsinstellingen van de Zusters van Vorselaar ( OZCS )
 • Sint-Lukas Basisschool te Schaarbeek

De scholengemeenschap BruNo omvat daardoor zes scholen die nauw samenwerken :

 • Basisschool Leo XIII, Leo XIII-straat 11 te 1120 - Neder-Over-Heembeek
 • Basisschool Sint-Ursula, Dieudonné Lefèvrestraat 41 te 1020 - Laken
 • Basisschool Regina Pacis, Pioenenstraat 4 te 1020 Laken
 • Basisschool Maria Assumpta - Donderberg, Donderberg 28 te 1120 - Neder-Over-Heembeek
 • Basisschool Maria Assumpta, Paul Jansonstraat 57 te 1020 - Laken
 • Basisschool Sint-Lukas, Groenstraat 156 te 1030 - Schaarbeek

 

Samenwerking met het CLB Pieter Breughel


Onze school werkt samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) Pieter Breughel,
gevestigd : Opzichterstraat 84, 1080 Sint-Jans-Molenbeek - tel 02 512 30 05.
Psychopedagogisch consulente en contactpersoon voor onze school is Nathalie Rummens.
Het CLB is een dienst die informatie, hulp en begeleiding biedt aan leerlingen, ouders en school op vier domeinen :

 • Leren en Studeren
 • Onderwijsloopbaan
 • Preventieve gezondheidszorg
 • Psychisch en sociaal functioneren

Meer info in onze schoolbrochure  en op de website van het CLB Pieter Breughel


Privacyverklaring

Als schoolbestuur zijn we verplicht om op een transparante wijze te communiceren over de gegevens die wij opslaan en gebruiken van leerlingen en eventueel hun ouders.
Wij willen graag toelichting geven bij deze verwerking van persoonsgegevens.

 • Wie zijn we ?
 • Waarom verwerken we persoonsgegevens ?
 • Hoe verkrijgen we persoonsgegevens ?
 • Delen we persoonsgegevens ?
 • Hoelang bewaren we persoonsgegevens ?
 • Welke rechten hebben leerlingen en ouders ?
 • Contact bij problemen

Deze info staat vervat in twee documenten :

 

FAQ Schoolorganisatie

 

vraag Dikwijls worden dezelfde vragen gesteld. Misschien vindt u hieronder het antwoord dat u zoekt.
 • Een schooljaar ?

Een schooljaar is de periode van 1 september tot en met 31 augustus.

 • Een schoolbestuur ?

Een schoolbestuur is de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor één of meer scholen. In ons geval is het schoolbestuur de vzw Katholiek Onderwijs Brussel Noord.

 • Een scholengemeenschap ?

Een scholengemeenschap is het samenwerkingsverband tussen meerdere scholen. In ons geval is dat de scholengemeenschap Brussel Noord, afgekort de scholengemeenschap BruNo.

 • Een klassenraad ?

Een klassenraad is een team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt of zal dragen voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling.

 • Een schoolraad ?

Een schoolraad is een orgaan met advies- en overlegbevoegdheid samengesteld uit vertegenwoordigers van ouders, personeel en lokale gemeenschap. De schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie.

 • Een leerlingenraad ?

Een leerlingenraad is een orgaan met adviesbevoegdheid samengesteld uit vertegenwoordigers van de leerlingen. De leerlingenraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie. De wijze waarop de leerlingenraad wordt samengesteld wordt bepaald in het schoolreglement.

 • Een ouderraad ?

Een ouderraad is een orgaan met adviesbevoegdheid samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouders. De ouderraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie.

 • Een pedagogische raad ?

Een pedagogische raad is een orgaan met adviesbevoegdheid samengesteld uit vertegenwoordigers van het personeel. De pedagogische raad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie.

 • Extra-murosactiviteiten ?

Extra-murosactiviteiten zijn activiteiten die plaats vinden buiten de schoolmuren en georganiseerd worden voor één of meer leerlingengroepen. Activiteiten die volledig buiten de schooluren georganiseerd worden, vallen hier niet onder.

 

end faq