icon schoolkrant2 groen 50x50Schoolkrant van de directeur

Herdenkingsmis voor de koninklijke familie
directeur2 kkDe leerlingen van het 3A en 3B hebben een uitzonderlijk aanbod gekregen om op 17 februari 2016 de eucharistieviering in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Laken mee te vieren in het bijzijn van een delegatie van het Belgisch koningshuis.
De koning en de koningin herdenken die dag hun overleden familie.
De kinderen leerden vooraf in de klas over de protocollaire afspraken.

We namen bus 53 en stapten af aan de achterzijde van de kerk van Laken. Dat liep vlot.
Mevr. Baeyens gidste de groep kinderen.
De protocolchefs waren supervriendelijk en begeleidden ons in de kerk.
Na de viering kregen we buiten een plaats die voor ons bestemd was. 3A mocht op de trappen van de kerk staan.
Toen de koning en de koningin buiten kwamen, spraken ze eerst met de kinderen van 3A en natuurlijk met juf Julchen.
Koning Filip en Koningin Mathilde feliciteerden ons omdat we zo’n flinke en brave kinderen mee hadden.
We dankten de koningin omdat we er vandaag mochten bij zijn. Juffen Charline, Dominique en Julchen genoten volop van dit mooie moment.

Als het koningspaar vertrokken was, brachten we nog een bezoek aan de crypte waar Mevr. Baeyens uitleg gaf over deze bijzondere begraafplaats.

Daarna gingen we 46 trappen omhoog om een bezoekje te brengen bij mr. Stijn Hanssens, organist van deze kerk.
Hij leerde de kinderen hoe een orgel werkt, speelde voor ons speciaal nog eens de Brabançonne. Daarna zong mevr. Baeyens het Ave Maria van Gounod begeleid door Stijn Hanssens.
Wel later dan verwacht, keerden we blij en gelukkig terug naar school. Wat een belevenis !

Dank aan de familie Chourouhou omdat zij dit voor ons mogelijk maakten.