icon schoolkrant2 groen 50x50Schoolkrant van de lagere school

L2- Projectweek : Het klimaat, een groot probleem voor de bedreigde dieren - deel 2

Dinsdag 25 okt 2016

Dag 2 wordt opgestart met een korte terugblik op de voorbije dag : wat weten wij nog? Kennen we het probleem van Terra, de aarde? En weten we nog wat bedreigde dieren zijn? 

Daarna wordt het scheppingsverhaal verteld en wordt er even gekeken hoe God de wereld zag, hoe hij zich hierbij zou voelen, …

Wij kregen de opdracht om op een eigen manier, met eigen gekozen materiaal de wereld van God en de wereld nu weer te geven. 

Daarna namen we de tijd om samen te zoeken naar acties om het klimaatprobleem (met o.a. de bedreigde dieren) mee te helpen ‘oplossen’.  
Geen evidente zoekopdracht, maar eens vertrokken, vloeiden de ideeën uit onze kindermonden.

Ten slotte dachten wij in kleine groepjes na wat we de volgende dag in het bos wilden onderzoeken. Na veel beraad, kwamen we tot de volgende dingen : 

  • 3 groepen wilden de kriebelbeestjes onderzoeken.
  • 1 groep wilden de bladeren en bomen onderzoeken.
  • Nog een andere groep zouden de grote dieren bestuderen.  

Weer sloten we de dag af met het dagboekmoment.