icon schoolkrant2 groen 50x50Schoolkrant van de lagere school

EHBO in de lagere school

feb-maart 2019

Onze lln worden elk jaar door mevr. Baeyens opgeleid in een onderdeel van de EHBO.
L1, L2, L3 en L4 kregen uitleg over de inhoud en functie van de EHBO-benodigdheden in een koffertje.
Daarnaast hebben we geleerd hoe je een brandwonde best moet verzorgen.
De leerlingen leerden over het herkennen en verwijderen van ‘de teek’.
Ze weten hoe belangrijk het is om hiermee tijdig naar de dokter te gaan.
In het 1ste en 2de lj leren ze omgaan met eerste hulp bij een bewusteloze persoon.
In het 5de en 6de lj leerden ze de stabiele zijligging aan.
Via een goede techniek kunnen ze elkaar in een korte tijdspanne in de juiste houding leggen.
L6A kreeg al een eerste les over reanimatie.
Als de leerlingen terug zijn van de sneeuwklassen wordt deze sessie verder gezet.

Klik hier om foto's te bekijken en te downloaden