icon schoolkrant2 groen 50x50Schoolkrant van de lagere school

Vredesklassen van vijfde en zesde leerjaar - 2 dagen naar de Westhoek

Dit is de eerste reeks foto's  :   < EERSTE reeks > 

Dit is de tweede reeks foto's : < TWEEDE reeks >

Het maken van de maquette in oktober : < MAQUETTE >