Icon info rond groen 50x50Info

De maximumfactuur

Om een aantal activiteiten te financieren in het kader van de verlevendiging van het onderwijs, kan de school kosten naar ouders doorrekenen.
Het betreft hier activiteiten zoals :

 • toneel
 • museumbezoek
 • zwemmen
 • uitstappen voor één dag
 • het vervoer naar deze activiteiten
 • voor verplichte materialen

Deze kosten worden vervat in de maximumfactuur die door de regelgeving bepaald is en in de schoolraad vastgelegd.

Voor het schooljaar 2022-2023 is de maximumfactuur naar ouders :

 • kleuters : € 50
 • lager onderwijs : € 95
  meerdaagse uitstappen : € 480

 Vallen buiten de maximumfactuur : diensten en producten die de school aanbiedt en waar ouders vrijwillig gebruik van maken zoals :

 • opvang : ochtendtoezicht - middagtoezicht - woensdagnamiddagtoezicht - avondtoezicht
 • maaltijden en drankjes
 • activiteiten buiten de lesuren