Icon info rond groen 50x50Info

Opvang en toezicht

1. Onze opvang door de school

Onze school organiseert toezicht : voorschools toezicht, naschools toezicht  en toezicht tijdens de middagpauze.

   - 's Morgens is er toezicht vanaf  7u30.
   - Het avondtoezicht is verzekerd tot 17u30. 

2. Breng- en haalmomenten

Ouders moeten zich eerst aanmelden bij de begeleid(st)er. 's Avonds na het uitloggen zijn zij verantwoordelijk voor hun kind(eren).

Als anderen ( familie of vrienden ) de kinderen komen afhalen, moet dit schriftelijk worden gemeld en moeten die personen zich kenbaar maken.
Als het kind alleen de opvang mag verlaten ( deelname aan een activiteit of zelfstandig naar huis gaan ) moet dit schriftelijk worden gemeld.
De ouders zijn hiervoor verantwoordelijk.

De kinderen die op het schooldomein zijn, worden geregistreerd en zijn onder de verantwoordelijkheid van de school.
De school is niet verantwoordelijk voor de kinderen die buiten de school wachten.

Als je als ouder door onvoorziene omstandigheden niet voor sluitingstijd je kind kan afhalen in de opvang, moet je de opvang contacteren.

icon uitroepteken geel 50x50 TELEFOON opvang  : 02.447.83.21     van 7u30 - 8u   en   van 16u30 - 17u30

 Wie zijn kind(eren) na sluitingstijd komt afhalen, zal per kind een vaste bijdrage van €5 direct doorgerekend krijgen in de schoolrekening. Herhaaldelijk te laat komen kan leiden tot weigering in de opvang.

3. Onze opvang  - Wat kost dat ?

 

 • De opvang wordt dagelijks geregistreerd per opvangmoment.
 • De facturatie van ochtend-, avond- en woensdagnamiddagtoezicht gebeurt door de school.
  De factuur wordt digitaal verstuurd of meegegeven met het kind. Alleen de digitale facturen bevatten alle details van de opvang.

Voor betaalde facturen krijgt u een fiscaal attest voor opvang.

 • Prijzen voor opvang en studie van 16u-17u :
  - van 7u30 tot 8u : €1 per begonnen half uur per kind
  - vanaf 8u is de opvang gratis
  - van 16u-16u30  : €1 per begonnen half uur per kind
  - van 16u30-17u  : €1 per begonnen half uur per kind
  - van 17u-17u30  : €1 per begonnen half uur per kind
 • Op woensdagnamiddag :
  - van 13u00-15u30 : € 3 per kind
  - van 15u30-17u30 : € 3 per kind
 • Op vrije dagen als er toezicht is : vooraf inschrijven is nodig
  - van 7u30 - 12u30 : € 6 per kind
  - van 12u30-17u30 : € 6 per kind

Er is GEEN korting voor grote gezinnen.

Het middagtoezicht wordt gefactureerd door de school : een forfait van € 12 per maand per kind.

 

4. De opvang op een gewone schooldag

 

Wij organiseren voor- en naschoolse en middagopvang.
Er is toezicht vanaf 7u30 's morgens.
Het avondtoezicht is verzekerd tot 17u30, dit betekent :
op volle klasdagen :
Er is alleen studie voor kinderen van de lagere school die langer dan 16u30 blijven. 
De studie voor de lagere school wordt georganiseerd vanaf 15u30 tot 16u30.
Wij vragen u met aandrang de studie niet te storen.
Indien uw kind vroeger dan 16u30 wordt afgehaald, blijft het in de opvang.
Er is geen studie wanneer de leerkrachten personeelsvergadering hebben.

Er is huiswerk op maandag, dinsdag en donderdag.
Het 1ste leerjaar krijgt in de eerste periode geen huiswerk. Een leesactiviteit wordt meegegeven.

Een goede raad : geef uw kind een lees- of ander boek (schrift) mee zodat het zich zinvol kan bezig houden na het beëindigen van het huiswerk.
De kleuters gaan na de klasuren naar de opvangruimte of spelen op de binnenspeelplaats.

Op woensdagnamiddag : spelen de kinderen op de binnenspeelplaats, in de eetzaal en bij slecht weer in de turnzaal.
Ze krijgen een extra aanbod.

Prijzen : zie ‘Bijdrageregeling’ achteraan in de schoolbrochure.

Wie naar de lessen van onder andere de muziekacademie gaat, valt buiten de verantwoordelijkheid van onze school.
De mogelijke andere lessen zoals dactylo gaan na de lesuren door in een ander klaslokaal dan de studie.
Hiervoor moeten de leerlingen zich inschrijven bij de start van het schooljaar.

 

5. Mijn kind gaat naar de studie. Waar moet ik aan denken ?

Door het organiseren van STUDIE geven we kinderen de kans om in rust hun eigen werk te kunnen doen.
In de studie wordt er gewerkt.
De leerkrachten zijn echter GEEN studiebegeleiders.
Wij verwachten van de ouders dat ze elke dag het werk van hun kind nakijken en dat ze samen met hun zoon of dochter de lessen en taken overlopen, ondervragen of
nakijken. Indien uw kind de opdracht niet begrijpt, is het beter om dit te noteren in de agenda zodat de juf /meester de volgende dag het huiswerk herbekijkt met uw kind.

Ouders kunnen hun kind niet afhalen voor het einde van de studie. Anders wordt de groep te veel gestoord.
Geef uw kind een leesboek of een ander schrift mee zodat het zich zinvol kan bezig houden na het beëindigen van het huiswerk.

 

6. Wat op woensdagnamiddag ?

 

 • Er is toezicht tot uiterlijk 17u30.
  De kinderen spelen op de binnenspeelplaats, in de opvangruimte of bij slecht weer in de turnzaal.
 • Die dag hebben de kinderen hun lunchpakket nodig. Een drankje kunnen zij op school kopen.
 • Het woensdagnamiddagtoezicht is te betalen vanaf 13u.

 

7. Activiteiten op woensdagnamiddag 

 

 •  Wordt voorbereid

8. Organiseert de school toezicht tijdens de vakanties ?

 

Tijdens conferentiedagen organiseert de school toezicht.
Tijdens facultatieve verlofdagen organiseert de school geen toezicht.
Bij twijfel raadpleeg de schoolkalender.
Tijdens de herfst-kerst-, krokus-, paas- en zomervakantie is er geen toezicht op school.
Er is speelpleinwerking georganiseerd door de stad Brussel of door de VGC.
De school geeft hiervoor aan ouders die dit vragen alle informatie mee. 

 

9. Mijn kind moet na schooltijd naar de Academie in de Peter Benoit school.


Wie na schooltijd naar onder andere de Academie moet, valt buiten de verantwoordelijkheid van de school.


 

end faq