Privacy

Als schoolbestuur zijn we verplicht om op een transparante wijze te communiceren over de gegevens die wij opslaan en gebruiken van leerlingen en eventueel hun ouders.
Wij willen graag toelichting geven bij deze verwerking van persoonsgegevens.

  • Wie zijn we ?
  • Waarom verwerken we persoonsgegevens ?
  • Hoe verkrijgen we persoonsgegevens ?
  • Delen we persoonsgegevens ?
  • Hoelang bewaren we persoonsgegevens ?
  • Welke rechten hebben leerlingen en ouders ?
  • Contact bij problemen

Deze info staat vervat in twee documenten :