Praktische info over onze school

  icon school groen 50x50   Maximumfactuur                                   
             

Om een aantal activiteiten te financieren in het kader van de verlevendiging van het onderwijs, kan de school kosten naar ouders doorrekenen.
Het betreft hier activiteiten zoals :

 • toneel
 • museumbezoek
 • zwemmen
 • uitstappen voor één dag
 • het vervoer naar deze activiteiten
 • voor verplichte materialen

Deze kosten worden vervat in de maximumfactuur die door de regelgeving bepaald is en in de schoolraad vastgelegd.

 • Voor het schooljaar 2023-2024 is de maximumfactuur :
  • kleuters : € 55
  • lager onderwijs : € 105
   meerdaagse uitstappen : € 520


 Vallen buiten de maximumfactuur : diensten en producten die de school aanbiedt en waar ouders vrijwillig gebruik van maken zoals :

 • opvang : ochtendtoezicht - middagtoezicht - woensdagnamiddagtoezicht - avondtoezicht
 • maaltijden en drankjes
 • activiteiten buiten de lesuren

 

     

 

    Vlag rood kruis   
 • EHBO-getraind personeel
 • AED aanwezig op school
       

Nog even terug naar de vorige website ?
Dat kan < HIER >

Leo XIII - Leo XIII-straat 11 - 1120 Brussel
tel 02.268.47.51  -  secretariaat@leoxiii.be
 © Albert Verborgh 2023-2028   -   GDPR