Praktische info over onze school

  icon school groen 50x50    Wat bij een schoolongeval ?
             

Onze school is voor schoolongevallen verzekerd bij Interdiocesaan Centrum - Verzekeringen nv, Handelsstraat 72 te 1040 Brussel.

De te volgen procedure is :

1. - Een geneeskundig getuigschrift  
Uw kind krijgt een blanco geneeskundig getuigschrift. Dit kan ingevuld worden door de spoedafdeling van een ziekenhuis / door de dokter / de tandarts die het eerste onderzoek doet.
Tip : Geef dit geneeskundig getuigschrift zo snel mogelijk op school af en krijg een dossiernummer en een gepersonaliseerde uitgavenstaat.

2. - Betaal zelf de kosten
De kosten van ziekenhuis, ziekenvervoer, dokter apotheker, ... betaalt u eerst zelf.
De school betaalt geen rekeningen.

3. - Ga naar uw mutualiteit
Vraag bij uw mutualiteit een attest met vermelding van de terugbetalingen.
Daarop staat ook wat u betaalde maar niet van de mutualiteit heeft teruggekregen.
Dit attest heeft u nodig voor de verzekering.

4. - Vul de gepersonaliseerde uitgavenstaat volledig in
Vergeet de datum niet, uw handtekening én de bankrekening waarop de verzekering u kan terugbetalen.

5. - Bezorg aan de school terug 

  • het geneeskundig getuigschrift 
  • de ingevulde uitgavenstaat
  • het attest van de mutualiteit voor de verzekering
  • eventueel andere documenten

6. - De school stuurt het volledige dossier elektronisch naar de verzekering

7. - De verzekering werkt het dossier af
Als alle documenten in orde zijn, betaalt de verzekering de kosten op uw bankrekening terug.

 

     

 

    Vlag rood kruis   
  • EHBO-getraind personeel
  • AED aanwezig op school
       

Nog even terug naar de vorige website ?
Dat kan < HIER >

Leo XIII - Leo XIII-straat 11 - 1120 Brussel
tel 02.268.47.51  -  secretariaat@leoxiii.be
 © Albert Verborgh 2023-2028   -   GDPR